coca de joies amb música i pintura

cocadejoiesambmusicaipintura
15.06.2013
A CAN PUJADES DE LES BASSES DE CANET DE MAR