DONACIÓ AL MUSEU DE LA AQUAREL·LA DE LLANÇÀ

DONACIÓ
AL MUSEU DE LA AQUAREL·LA DE LLANÇÀ
18.10.2013
 
Salvador Castellà Massó va fer donació al Museu de l'Aquarel·la de Llançà "J. Martínez Lozano" d'una aquarel·la de mides de 100 x 70 cm i amb el títol de "la pica d'en Lozano"
 
En el moment de la donació, el Sr.Eduard Martínez, director del Museu de l'Aquarel·la de Llançà, el Sr. Pere Vila, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà i Salvador Castellà autor de l'aquarel·la.