de cap per vall
del 13 de desembre de 2013 al 5 de gener de 2014
 

cartell de l'exposició amb el nom dels participants
 
 
Un moment de la inauguració de l'exposició de cap per vall
 

obres de Salvador Castellà