ASSOCIACIÓ SANT LLUC
COL·LECTIVA 15 X 15
del 16 de gener al 22 de febrer de 2015