SALVADOR CASTELLÀ AL MdA DE LLANÇÀ

 
del 12 de març al 5 de juny de 2016
 
 

 Durant la inauguració, Sr. Claudio Grande, regidor de cultura de l'Ajuntament de Llançà,
 Sr. Eduard Martinez, director del Museu, i Sra. Carme Rovira

Alguns assistents a la inauguració

Objectes personals del Vador