ACTIVITAT PICTÒRICA 01.01.2013


pintant a la roca grossa de Calella