PRIMERA EXPOSICIÓ NOVA ETAPA
S. CASTELLÀ 1960-2015
 
 
 

Carme Rovira, esposa del pintor, Albert Alís, aquarel·lista i mestre del Vador i
Ivan Aranda, regidor de cultura de l'Ajuntament de Canet de Mar 
 
moments de la inauguració