EXPOSICIÓ 
Components del grup: Yolanda Roig, Montse Humanes, Carmeta, en representació de Salvador Castellà, Antoni Pérez, Lluís Blanco, Marta Brunet, ex component i amiga del grup, i Dora Márquez.

 Vistes generals de la exposició

 
Quadre d'en Vador i la Carmeta pintat per Lluís Blanco