EXPOSICIÓ HOMENATGE A VADOR CASTELLÀ
 
El Cercle Artístic de Malgrat, ha organitzat una exposició d'obra dels alumnes i amics del Vador.
 a la capella de l'antic hospital, del 2 al 10 de juliol de 2016. Ha estat un èxit de participació.
No es tractava de portar els quadres que s’havien fet a classe amb en Vador, sinó de fer-ne un
aplicant els coneixements que ell els hi va transmetre. El resultat ha estat una exposició de
qualitat amb un nivell alt. S’ha editat un catàleg de les obres.