historiaiestat.cat/gent

A la pàgina web  historiaiestat.cat, hi ha un article que parla del Vador,
de costat de l’Enric Prat de la Riba.